Nya träffar, Nya aktörer i nätverket och lite uppdateringar om webbkommunikationen

Nu så äntligen ligger det mer information under träffar om inplanerade träffar under de närmaste månaderna.

Så har vi nya aktörer i RCE Västra Götaland, de hittar du här och under Nya Aktörer

Å så sist men inte minst en kort rapport om vad som kommer att hända med webbkommunikations systemen framöver.

Ytterligare information om sommarseminariet kommer i nästa vecka! Hoppas vi ses…
Om du redan nu vet att du vill vara med så kan du anmäla dig till Miriam Sannum Miriam.sannum@sv.se

Annonser

Rapport från det europeiska RCE-mötet

Under tre dagar i maj 2013 träffades 20 RCE-er (varav två inte godkända ännu) på det gamla klostret i Rolduc i Kerkrade i Flandern i Nederländerna. Ytterligare fyra var med online under en del av mötet. Mötet var ett officiellt europeiskt RCE-möte.  Under dessa dagar diskuterades nuvarande och framtida position av RCE-erna i Europa. Vi presenterade våra olika RCE-er och det blev då tydligt vilken spännvid RCE representerar. Olika sätt att forma nätverken, olika sätt att leda nätverken och olika storlek på nätverken. Vårt RCE-nätverk är ett av de största, trots att vi är så nytt. De minsta RCE-erna består av en person. Skillnaderna beror till stor del på olika utveckling av RCE-erna. Vi kom fram till att vi ska bilda en europeisk RCE allians (ERA) som skall försöka verka som en gemensam organisation för att stötta ESD-arbetet även efter dekaden för ESD. Det var ett intensivt och intressant möte. Så fort vi har fått ordning på minnesanteckningar och andra papper från mötet fortsätter vi att rapportera och utvecklingen av ERA.

På fredag den 31 maj är det dags att träffas på Högskolan Väst och planera sommarseminariet som i år hålls i Dals-Ed, Gamla Real. Då börjar vi även planera för höstens möten. På förmiddagen dvs från kl 0900 ses vi i I 225 och på eftermiddagen dvs från kl 1300 ses vi i I 508, väl mött!!
Datumen för sommarseminariet är 1-3 juli. Open space (det betyder att vi gör ett program efter de närvarande personernas önskemål när vi ses) blir det två av dagarna och tema Aktionsforskning/ Konstbaserad forskning i relation till lärande till hållbar utveckling blir temat en av de tre dagarna. Vad vi vet redan nu är att Marcus Bussey Australien och Ananta Giri Indien kommer att delta. Självkostnadspris men mer Redigt Program blir det efter fredagen.

På fredag kommer vi även på förmiddagen att ha ett möte med nya styrgruppsmedlemmen Lennarth Bernhardsson så då kommer vi med säkerhet att dryfta ett och annat om vår it kommunikation. Hur vi skull kunna utveckla den osv.
Å så utlovas en uppdaterad medlemslista i det snaraste!
Johan Boman vad hände på det där möte i Nederländerna egentligen, finns det en framtid för RCEn världen över?

Nyheter i korthet

Lite nyheter i korthet. Johan Boman har varit på konferens i Nederländerna och träffat andra RCEn runt om i Europa, rapport kommer!
Ett RCE möte planeras i Trollhättan på Högskolan Väst den 31 maj from lunchtid med ev promenad till Stadsodlingsprojektet i Arvidstorp på eftermiddagen ( en fin promenad över slussar å annat)
Den 1-3 juli kommer ett sommarseminarie att äga rum i Dals Ed. Till självkonstnadspris. Var och en tar med sin fråga så lägger vi programmet när vi ses. Vi får besök av Marcus Bussey framtidsforskare från Australien som komemr att köra framtidsworkshop med oss. Ananta Giri från Chennai i Indien kommer oxå. Men som sagt mer info kommer ut inom kort.

Mer REJÄL dokumentation från de senaste träffarna.

Här så gott folk har ni mer rejäl dokumentation från fyra av de fem träffar som genomförts nu i mars. Den första som var på Knorretorpet är ute eller ska alldeles strax ut på läggtilldrabortrunda och läggs ut så fort vi fått den i retur. Vad som framförallt kan vara intressant med dessa dokument är att läsa om all kompetens som finns inom nätverket, sammantaget väldigt bra skryt!

Göteborgsträff på Handels
<a href="Anteckningar från RCE- möte i Borås 20130312>”>Boråsträff på Navet

Uppdat. Möte på Nordens Ark 20130313

https://rcevast.files.wordpress.com/2013/03/presentationsrunda-i-lidkc3b6ping.docx”>Presentationsrunda i Lidköping”>Lidköpingsträff på Vänermuseet</a

Invigningstal från Marcus Bussey från Australien

Summerseminar Ed MarcusPå kickoffen i Trollhättan var tanken att framtidsforskaren Marcus Bussey skulle vara med oss på länk. Tyvärr funkade inte uppkopplingen mot Marcus som just då var i Singapore men han skrev ner vad han hade tänkt säga och skickade till oss
Marcus är en i den kör av röster som ligger till grund för hur vi arbetar med RCE VG, bland annat genom att han har deltagit i flera sommarseminarie i bla gamla Real Ed, där bilden är tagen. Här i mitten tillsammans med Gilbert Svensson från Öppna kanalen Göteborg och Dada Shambushivanda från Gurukula network, Ydrefors (och ca tvåhundra andra orter i världen;-).
————————————————————————————————————

WELL DONE RCEWS!

The future and its many faces are with us in our choices and actions today. The RCE West Sweden takes a specific stand to build sustainable futures as a collaborative and networked project in which individuals can find new possibilities and meaning through working in a polycentric networked learning environment. Learning in such a ‘space’ is always haphazard, open ended and exciting. There are no experts in such an engagement – we are all students and professors of life and its’ multiple expressions. In this way those in the academy, those in business, those in social enterprise and those who reject any label or ‘house’ can all join in building, exploring and testing sustainable culture. This RCE will act as a catalyst for exciting social, economic and personal innovation.

This is a multigenerational effort in which no set demographic holds pride of place. I am very excited however at the possibility of cross generational exchange in such an environment. As such the ‘memory’ work of maturity can synergise with the vibrant connectivity of youth who are being described as the EPIC Generation, who “are Experiential, Participatory, Image-driven and Connected”.

Another exciting aspect of the RCEWS’s work is a commitment to urban-rural exchange. In a networked world cities must be rethought. A distributed society no longer needs to gather all its resources in cities. Today creativity and innovation can occur equally in urban and rural settings. In fact new forms of collaboration and living can emerge from spaces across, within and between these sites. The amenities of the city are emerging in the country and cities are now finding the opportunity to become gardens. Amazing possibilities await us as this old division is transformed.

The metaphor for this work is the rhizome – that humble vegetal process of spreading out and growing across and between contexts. The RCEWS acts like a rhizomic process with nodes, hubs and shoots following the growing energy of its people. Imagination, collaboration and enterprise are the ingredients along with a commitment to local expressions with global flows. Globalisation is often billed as the future but localisation is not being left behind. Together they are the bookends of our modern world and both need to be cultivated as essential processes that need nurturing as we step up to the challenge of building sustainable futures.
Kramar från Marcus