Göteborg 2/5 2012

Minnesanteckningar från möte kring RCE,  Datum: onsdagen den 2 maj, kl 13-15

Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, Göteborg

Deltagare:

 1. Miriam Sannum, Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland, Akademin för hållbar utveckling
 2. Åse Eliason Bjurström, Högskolan Väst
 3. Johan Boman, Göteborgs miljövetenskapliga centrum
 4. Johan Bellman, Partille gymnasium
 5. Ulf Andersson, Göteborgs miljövetenskapliga centrum

Senare i samma vecka har Ulf även fört dialog med följande som inte var med på mötet:

 1. Helene Sylvan, Ekocentrum
 2. Anna Hylander, Göteborg & Co

Mötet

 1. Kort presentationsrunda där deltagarna berättade vad de gjorde inom utbildning för hållbar utveckling.
 1. Redovisning av hur Miriam och Åse tänkt då de lämnade in intresseanmälan att skapa ett RCE innan 9 april, samt lite vad som kommit ut från de möten man haft, se minnesanteckningar från 19 april. Man tänker ett nätverk där man kan samla aktiviteter inom hållbar utveckling. Lärande i ett brett perspektiv, både formellt, icke- formellt och informellt lärande viktigt. Man skulle kunna starta med ett antal aktörer och sedan knyta fler till sig efterhand.  Ett flertal organisationer som anmält intresse nämndes, bland annat Röda Korset och Biodlare i regionen. Den grundläggande principen är att alla (företag, organisationer, kommuner, individer etc.) kan utse sig som part i RCE om deras intention är att vara proaktiva och lärande aktörer för en hållbar utveckling. (Det är alltså inte vi som definierar/godkänner parterna).
 1. Ansökantill USU skall in senast 4 juni och innehållet i ansökan diskuterades.
  1. RCE West Sweden diskuterades som RCE namn. Vi var inte säkra på om West Sweden var bra eller om detta namn var förbrukat med den organisation som funnits i Bryssel och blivit anklagad för att använt skatte medel på fel sätt. Miriam menar att West Sweden som begrepp också är bärare av den dominerande bilden och berättelsen om regionen och att RCE syftar till att öppna för andra och nya perspektiv. Vid fortsatt diskussion med Anna Hylander, Göteborg & Co, visade det sig att man fortsätter att använda West Sweden då man menar VG-regionen, vid Länsstyrelsen, regionen och projekt som rör regionen. ”RCE West Sweden” är ett namnförslag som läggs upp på bloggen. Åse påminner om vikten av att flera namnförslag presenteras på bloggen och att fler är med och beslutar om hur RCE skall benämnas – det är en viktig identitetsfråga.
  2. Vilka partners borde bjudas in och hur (kap 4 i ansökan)? Gruppen diskuterade att vi skulle formulera ett enklare brev som gick ut till formella utbildare; kommuner och högskolor. Dessa skulle sedan ha en möjlighet att anmäla sig, skriva under ett ”letter of intent” och finnas med i ansökan. Motsvarande brev skulle skickas till andra mer informella aktörer och dessa skulle behandlas på samma sätt. Samtliga i gruppen hade redan kontakt med ett antal partner som skulle kunna vidtalas.
  3. Hur man kan beskriva regionen (kap 2 i ansökan) finns i anteckningar från 19 april och borde finnas i formell form på engelska hos länsstyrelsen eller regionen
  4. Vision och mål för RCE diskuterades (kap 3 i ansökan). Dels finns en hel del beskrivet på bloggen under fliken ”Dokumentation av framväxt”, dels kommer sommarseminariet 28 – 30 maj till stor del att handla om detta. Vid mötet berättade Ulf om de kopplingar som han såg till kongressen WEEC2015 som förhoppningsvis kommer att äga rum i Göteborg.
  5. Samverkan (kap 5 i ansökan) inom RCE diskuterades och här är helt klart så att vi är många aktörer som inte känner till varandra. I vårt fall är detta själva grunden för RCE; att etablera och förstärka nätverk och utbyten/flöden mellan olika parter. (Gemensamma möten och konferenser kunde därför vara bra här).
  6. Kommande och planerade aktiviteter diskuterades. På bloggen under fliken ”Dokumentation av framväxt” beskrivs ett antal aktiviteter som man som part förväntas medverka i. Här är det viktigt att denna information går ut i brevet till partners, så att de förstår att detta är en del av RCE, nu och i framtiden. Dessutom bör vi i samband med att parters skriver sina letters of intent, skickar med korta beskrivningar/presentationer av aktiviteter/projekt som de avser att koppla till RCE.
  7. Gruppen diskuterade också hur man kunde knyta RCE till pågående och kommande forskning.
 1. 4.       Hur går vi vidare?
 • Minnesanteckningar närmaste veckan
 • Beskrivning av regionen + kartor från VGR eller lst
 • Brev till partners tas fram
 • ”Letter of Intent” mall/exempel tas fram
 • Vi börjar direkt skriva på ansökningshandlingen (engelska), övergripande principer och ”basfakta” bör vara klart till sommarseminariet 28 – 30 maj. Då formuleras de slutgiltiga konkretiseringarna. (som bör vara i princip klar till mötet 28-30 maj)
 • Skall vi ha en mindre arbetsgrupp, kombinerat med ett antal större diskussionsgrupper? T ex grundskola, gymnasium, informella utbildare, hembygdsföreningar, organisationer…
 1. Nästa möte? Eventuellt fortsätter vi över nätet på Adobe Connect Pro sidan https://connect.sunet.se/rcewestsweden/ så att alla intressenter i regionen kan vara med från en dator. Detta digitala mötesrum är redan registrerat med Åse, Johan Boman och Ulf som värdar. Jättebra, men vi bör undvika att lägga fast namnet redan här…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s