Träffar

Välkommen till SOMMARSEMINARIUM i Ed 2013

1-2 juli Sommarseminarie i Ed med bla Marcus Bussey som kör en framtidsworkshop, vart vill vi – vad gör vi för att komma dit + Open Space utifrån aktuella hållbarhets frågeställningar.

4 September Drama och Lärande för Hållbar utveckling
16.00 – 21.00 Göteborgs universitet

21-22 På kvällen den 21 är det ett RCE möte på plats i stadsodlingen i Arvidstorp, Trollhättan. Temat är MAT, vi kommer att diskutera matproduktion, laga mat utomhus av det som naturen där bjuder och vi har som syfte att komma därifrån med fem nya hållbara matprojekt. Under helgen är det samtidigt Matvandring i området och även Hållbarhets och Framtidsmässa på Innovatum i Trollhättan.

Utöver detta så är även aktionsforsknings workshops i relation till arbetet i RCEt inplanerat det första troligen under augusti månad

I mitten av september så kommer det att bli en träff på temat Utomhuspedagogik på Åleslåns naturskola i
Uddevalla

Under tidig höst kommer även ett seminarium att ske om Lärande för Hållbar Utveckling i relation till bedömning, Göteborgs Universitet

Å så kom ihåg att bjuda in andra när ni gör spännande saker i nätverket, eller bjud in utifrån teman ni tycker är intressanta, vi har ju i sanning en bred och gedigen kompetens i nätverket.

Träffar 2013
1 mars Kick off Trollhättan
5 mars 13 – 17 Sal D31 Handelshögskolan, Göteborg
Kåre Olsson ”Behovet av en annan ekonomi”
12 mars 13 – 17 Navet, Borås
Info om hållbarhetsprojektet inom Leader Sjuhärad
13 mars 13 – 17 Nordens Ark, Hunnebostrand
Info om Nordens Arks verksamhet
14 mars 13 – 17 Vänermuseet, Framnäsvägen 2, Lidköping
Info om Vänermuseet (www.vanermuseet.se), naturrum
Vänerskärgården samt Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
Program gemensamt för alla träffar
􀂾 Introduktion
􀂾 Presentationsrunda
􀂾 RCE – bakgrund, syfte och tankar
􀂾 Vad innebär det att bli en nod i RCE Västra Götaland
􀂾 Behov – fallgropar – möjligheter
􀂾 Vägar framåt…
􀂾 Ovan framgår mer platsspecifikt innehåll
OBS! Alla träffar är avgiftsfria och vi bjuder på eftermiddagsfika. Vill du äta lunch på Navet,
Nordens Ark eller Vänermuseet innan seminarierna, så betalar du själv för denna. Anmäl dig till de
olika träffarna till miriam.sannum@sv.se Ange också om du avser att äta lunch innan och ev.
specialkost.
Varmt Välkomna!

2012
19/4 Gamla Real Dals-Ed

2/5 Göteborg Ekocentrum kontaktperson Ulf P Andersson Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum

Det sjätte sommarseminariet på temat Interkulturalitet och Hållbarhet på temat. Att bli ett RCE som går av stapeln mellan den 28 till 30 maj. Den 28 på Högskolan Väst I Trollhättan och den 29-30 maj på Gamla Real i Dals-Ed. 

14/11 Göteborgs Ekocentrum

INBJUDAN

 10 dec.                      Gamla Real, Dals- Ed                 15.00 – 20.00

11 dec.                      SV, Borås                                    13.00 – 17.00

12 dec.                      Lotcen, Uddevalla                      08.00 – 12.00

Program:

 • Presentation av alla deltagare
 • Presentation av tankarna bakom RCE i allmänhet och RCE West Sweden i synnerhet
 • Dialog kring behov, möjligheter och utmaningar
 • Nätverkande
 • Strategier och vägar in i hållbara framtider…

Du deltar utan kostnad och vi bjuder på fika (och i Ed på soppa), men vi behöver veta innan om du kommer och om du behöver specialkost.

Anmäl dig senast 7 dec. till miriam.sannum@sv.se

Sprid inbjudan vidare till alla i Västra Götaland som på något sätt verkar (eller skulle vilja verka) för hållbar utveckling…

Varmt Välkommen!

 

Visionen så som den formuleras i RCE- ansökan:

”År 2015 har vi ett utbrett, djupgående och komplext nätverk som omfattar aktörer från hela regionen som samverkar för att minska vårt (Västra Götalands) ekologiska fotavtryck, öka den sociala välfärden och finna ekonomiska verktyg och modeller som stödjer dessa strävanden. Vi har en väl fungerande IKT kommunikation och har etablerat ett forskningscentrum. Som resultat av alla innovativa möten och ökade handlingskompetens bland deltagarna, ser vi åtskilliga oväntade och självorganiserande projekt och aktiviteter som finansieras på olika sätt. Alla parter har en stark känsla av ägandeskap och är starka transformationsaktörer.”

Du kan läsa hela ansökan och en hel del annat på bloggen: http://rcevast.wordpress.som

Senaste inläggen

 1. Visst händer det grejor; här några neddyk i RCE Västra Götaland… …vi börjar med Röda Korset… Kommentera
 2. RCE Global Meeting Kommentera
 3. Händer det något bland noderna i RCE Västra Götaland? 3 Kommentarer
 4. Drama och lärande för Hållbar utveckling blir flyttat till november. Utomhuspedagogik i Uddevalla den 22 oktober Kommentera
 5. Sommarseminarie i Ed Kommentera
 6. SOMMAR seminarie Hållbar Utveckling i Västra Götaland Kommentera
 7. Nya träffar, Nya aktörer i nätverket och lite uppdateringar om webbkommunikationen Kommentera
 8. Rapport från det europeiska RCE-mötet Kommentera
 9. Kommentera