Länk

Hur kan högre utbildning främja hållbar utveckling?

Intervju med Arjen Wals, professor i socialt lärande och hållbar utveckling vid Wageningen University, Nederländerna, UNESCO-ordförande inom samma område och gästprofessor vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet.

Länk

Hållbar utveckling och entreprenörskap

Skolan måste gifta ihop entreprenörskap och hållbar utveckling.

Det skriver tre debattörer.
Håkan Wirtén
Generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

John Holmberg
Professor i fysisk resursteori vid Chalmers, Sveriges första UNESCO-professor i lärande för hållbar utveckling

Pia Alhäll
Verksamhetschef Porthälla gymnasium, Partille

Utmaning Hållbar skola

Skolprojekt Gränslöst har under hösten 2012 utmanat samtliga gymnasieskolor i Västra Götaland att ta ett steg i hållbar riktning genom initiativet Utmaning Hållbar skola. Missa inte denna unika möjlighet för gymnasieskolor, företag och andra verksamheter att mötas.
Varmt välkommen!
Eventet är kostnadsfritt.

Mer info: http://www.csrvastsverige.se/anmalan/avslutning-utmaning-hallbar-skola/ 
När?               Tisdagen den 19 februari kl 17.00-19:30
Var?               Världskulturmuseet, Göteborg
Frågor?          Matilda Reiderstedt, matildareiderstedt@gmail.com, 0735 66 62 09

VG Strategi 2020

Strategi 2020

http://www.vgregion.se/strategi2020 

Hösten 2011 samlades fler än hundra regionala och nationella aktörer i Stenungsund för att diskutera vad vi i Västra Götaland bör prioritera i det framtida tillväxtarbetet för att bli en ledande kunskapsregion år 2020. Regionstyrelsen antog i december 2011 prioriteringarna.

Lämna synpunkter på remisversionen senast 2 maj

Under 2012 har ett förslag till VÄSTRA GÖTALAND 2020 – Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 tagits fram.

Strategin är nu ute på remiss. Vi välkomnar dig att komma med synpunkter på förslaget. Skicka dina synpunkter till ruts@vgregion.se senast den 2 maj 2013