Rapport från det europeiska RCE-mötet

Under tre dagar i maj 2013 träffades 20 RCE-er (varav två inte godkända ännu) på det gamla klostret i Rolduc i Kerkrade i Flandern i Nederländerna. Ytterligare fyra var med online under en del av mötet. Mötet var ett officiellt europeiskt RCE-möte.  Under dessa dagar diskuterades nuvarande och framtida position av RCE-erna i Europa. Vi presenterade våra olika RCE-er och det blev då tydligt vilken spännvid RCE representerar. Olika sätt att forma nätverken, olika sätt att leda nätverken och olika storlek på nätverken. Vårt RCE-nätverk är ett av de största, trots att vi är så nytt. De minsta RCE-erna består av en person. Skillnaderna beror till stor del på olika utveckling av RCE-erna. Vi kom fram till att vi ska bilda en europeisk RCE allians (ERA) som skall försöka verka som en gemensam organisation för att stötta ESD-arbetet även efter dekaden för ESD. Det var ett intensivt och intressant möte. Så fort vi har fått ordning på minnesanteckningar och andra papper från mötet fortsätter vi att rapportera och utvecklingen av ERA.

Annons