På fredag den 31 maj är det dags att träffas på Högskolan Väst och planera sommarseminariet som i år hålls i Dals-Ed, Gamla Real. Då börjar vi även planera för höstens möten. På förmiddagen dvs från kl 0900 ses vi i I 225 och på eftermiddagen dvs från kl 1300 ses vi i I 508, väl mött!!
Datumen för sommarseminariet är 1-3 juli. Open space (det betyder att vi gör ett program efter de närvarande personernas önskemål när vi ses) blir det två av dagarna och tema Aktionsforskning/ Konstbaserad forskning i relation till lärande till hållbar utveckling blir temat en av de tre dagarna. Vad vi vet redan nu är att Marcus Bussey Australien och Ananta Giri Indien kommer att delta. Självkostnadspris men mer Redigt Program blir det efter fredagen.

På fredag kommer vi även på förmiddagen att ha ett möte med nya styrgruppsmedlemmen Lennarth Bernhardsson så då kommer vi med säkerhet att dryfta ett och annat om vår it kommunikation. Hur vi skull kunna utveckla den osv.
Å så utlovas en uppdaterad medlemslista i det snaraste!
Johan Boman vad hände på det där möte i Nederländerna egentligen, finns det en framtid för RCEn världen över?

Annons

Nyheter i korthet

Lite nyheter i korthet. Johan Boman har varit på konferens i Nederländerna och träffat andra RCEn runt om i Europa, rapport kommer!
Ett RCE möte planeras i Trollhättan på Högskolan Väst den 31 maj from lunchtid med ev promenad till Stadsodlingsprojektet i Arvidstorp på eftermiddagen ( en fin promenad över slussar å annat)
Den 1-3 juli kommer ett sommarseminarie att äga rum i Dals Ed. Till självkonstnadspris. Var och en tar med sin fråga så lägger vi programmet när vi ses. Vi får besök av Marcus Bussey framtidsforskare från Australien som komemr att köra framtidsworkshop med oss. Ananta Giri från Chennai i Indien kommer oxå. Men som sagt mer info kommer ut inom kort.