Kick-off 1 mars i Trollhättan och andra träffar i regionen i mars

RCE Västra Götaland
INBJUDAN
Gamla frågor – ny energi Nu startar RCE WS, Regional Center of Expertise Västra Götaland. Vi är ett nätverk för formellt, icke-formellt och informellt lärande inom hållbar utveckling. Men mest handlar det om ansvar och
respekt för vad vi faktiskt ser och verkligen vill åstadkomma.
Vi bjuder härmed in såväl gamla som nya aktörer som genom RCE WS vill driva hållbarhetsarbetet framåt i vår region!
Sprid denna inbjudan vidare till alla i dina nätverk som du tror kan vara intresserade!
För att få ordentlig skjuts i processerna hoppas vi att ALLA som på något sätt är involverade
eller vill bli delaktiga kommer till
Presskonferens och kick off
1 mars
På Knorren i Trollhättan, http://kartor.eniro.se/query?what=maps&search_word=Knorren+Trollh%C3%A4ttan&geo_area=&from= meddela om du vill bli hämtad vid stationen!
Program:
10.00 Workshop; upptakt till de delregionala träffarna och den fortsatta processen
12.00 Lunch; Vingaland bjuder på vegetarisk, ekologiskt och lokalproducerad mat
13.00 Presskonferens
13.30 Inbjudna invigningstalare är
Birgitta Losman ordf. Regionutvecklingsnämnden
Lars Bäckström, landshövding
Carl Lindberg särskild rådgivare till UNESCO- rådet
Jan Theliander, Prorektor vid Högskolan Väst
Ingrid Pramling Samuelsson, UNESCO- professor
Arjen Wals, UNESCO- professor
15.00 Avslut/RCE- start…

Denna startkonferens följs upp med fyra
delregionala nätverksträffar:
Program gemensamt för alla träffar􀂾 Introduktion

􀂾 Presentationsrunda
􀂾 RCE – bakgrund, syfte och tankar
􀂾 Vad innebär det att bli en nod i RCE Västra Götaland
􀂾 Behov – fallgropar – möjligheter
􀂾 Vägar framåt…
􀂾 Nedan framgår mer platsspecifikt innehåll
5 mars 13 – 17 Sal D31 Handelshögskolan, Göteborg
Kåre Olsson ”Behovet av en annan ekonomi”
12 mars 13 – 17 Navet, Borås
Info om hållbarhetsprojektet inom Leader Sjuhärad
13 mars 13 – 17 Nordens Ark, Hunnebostrand
Info om Nordens Arks verksamhet
14 mars 13 – 17 Vänermuseet, Framnäsvägen 2, Lidköping
Info om Vänermuseet (www.vanermuseet.se), naturrum
Vänerskärgården samt Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

OBS! Alla träffar är avgiftsfria och vi bjuder på eftermiddagsfika, på kick off- dagen även på lunch. Vill
du äta lunch på Navet, Nordens Ark eller Vänermuseet innan seminarierna, så betalar du själv för denna.
Anmäl dig till de olika träffarna till miriam.sannum@sv.se Ange också om du avser att äta lunch
innan och ev. specialkost.

Mera om RCE
Regional Centre of Expertise är instiftat av FN för att stärka ”Årtiondet för lärande för hållbar
utveckling” genom att ett antal regioner runt om i världen höjer ambitionsnivån och går före. I
dagsläget finns drygt hundra områden i världen. FN godkände ansökan från RCE Västra
Götaland i december 2012. Vi är glada över att starta upp Sveriges andra RCE, efter RCE
Skåne som varit i drift sedan 2006.
Drygt 20 aktörer bakom centrat
Bakom ansökan att bilda RCE Västra Götaland står drygt tjugo parter där Studieförbundet
Vuxenskolan Västra Götaland tillsammans med Högskolan Väst tog initiativet. Syftet är att
synliggöra och skapa nätverk mellan aktörer som verkar för stark hållbarhet, det vill säga ett
samhälle som inte spelar utanför den ekologiska planen, samtidigt som välfärden ökar.
Alla aktörer ska med!
Runt om i regionen sker redan spännande saker, men det är inte alltid kopplingarna mellan
aktörer funkar. Syftet med RCE Västra Götaland är att i princip uppmuntra alla aktörer och
medborgare att bli utforskare och medskapare av hållbara framtider. I detta lärande möts
arbetslösa, ungdomar, lärare, snickare, forskare, skulptörer, lantbrukare och alla andra med
åtminstone en sak gemensamt – viljan att skapa ett på alla sätt robust och hållbart samhälle!
Ett globalt nätverk
Att RCE Västra Götaland också är en del av det globala nätverket av RCE:s kan komma att bli
en fantastisk källa till att inspireras och lära av varandra globalt. Inte minst är det angeläget att
få andras perspektiv på det man gör och tänker – det är lätt att bli hemmablind och inte se
konsekvenser för andra, någon annanstans, någon annan gång…

Varmt Välkomna!

Annons

Länk

Hållbar utveckling och entreprenörskap

Skolan måste gifta ihop entreprenörskap och hållbar utveckling.

Det skriver tre debattörer.
Håkan Wirtén
Generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

John Holmberg
Professor i fysisk resursteori vid Chalmers, Sveriges första UNESCO-professor i lärande för hållbar utveckling

Pia Alhäll
Verksamhetschef Porthälla gymnasium, Partille

Utmaning Hållbar skola

Skolprojekt Gränslöst har under hösten 2012 utmanat samtliga gymnasieskolor i Västra Götaland att ta ett steg i hållbar riktning genom initiativet Utmaning Hållbar skola. Missa inte denna unika möjlighet för gymnasieskolor, företag och andra verksamheter att mötas.
Varmt välkommen!
Eventet är kostnadsfritt.

Mer info: http://www.csrvastsverige.se/anmalan/avslutning-utmaning-hallbar-skola/ 
När?               Tisdagen den 19 februari kl 17.00-19:30
Var?               Världskulturmuseet, Göteborg
Frågor?          Matilda Reiderstedt, matildareiderstedt@gmail.com, 0735 66 62 09

VG Strategi 2020

Strategi 2020

http://www.vgregion.se/strategi2020 

Hösten 2011 samlades fler än hundra regionala och nationella aktörer i Stenungsund för att diskutera vad vi i Västra Götaland bör prioritera i det framtida tillväxtarbetet för att bli en ledande kunskapsregion år 2020. Regionstyrelsen antog i december 2011 prioriteringarna.

Lämna synpunkter på remisversionen senast 2 maj

Under 2012 har ett förslag till VÄSTRA GÖTALAND 2020 – Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 tagits fram.

Strategin är nu ute på remiss. Vi välkomnar dig att komma med synpunkter på förslaget. Skicka dina synpunkter till ruts@vgregion.se senast den 2 maj 2013