Reviderad ansökan inne, dags för höstträffar.

Nu är även den reviderade ansökan inne och slutligt besked om vi blir antagna som RCE får vi alltså i slutet av året.

Nätverksträffar kring RCE West Sweden 

Hur kan Västra Götaland bli en region som går i bräschen för en hållbar utveckling! Vi (ett antal aktörer i regionen) har ansökt hos FN om att bli ett sk. RCE och så här långt har vi fått mycket positiv feedback!

Oavsett om vi får ett positivt beslut från den internationella kommittéen i december eller inte, så tycker vi att det är angeläget att träffas och se hur vi kan stärka vår samverkan och åstadkomma påtagliga förändringar i regionen – samtidigt som vi inspirerar varandra och har roligt ihop!

Ett mål inom RCE West Sweden är att  synliggöra alla små och stora verksamheter, projekt och aktiviteter som pågår runt om i regionen! Ju fler aktörer (punkter/pixlar) som kommer med, desto tydligare framträder en bild av Västra Götaland som vi inte tidigare har sett det och som kanske ger en hint om en hållbar framtid…

10 dec.                      Gamla Real, Dals- Ed                 15.00 – 20.00

11 dec.                      SV, Borås                                    13.00 – 17.00

12 dec.                      Lotcen, Uddevalla                      08.00 – 12.00

Program:

  • Presentation av alla deltagare
  • Presentation av tankarna bakom RCE i allmänhet och RCE West Sweden i synnerhet
  • Dialog kring behov, möjligheter och utmaningar
  • Nätverkande
  • Strategier och vägar in i hållbara framtider…

Du deltar utan kostnad och vi bjuder på fika (och i Ed på soppa), men vi behöver veta innan om du kommer och om du behöver specialkost.

Anmäl dig senast 7 dec. till miriam.sannum@sv.se

Sprid inbjudan vidare till alla i Västra Götaland som på något sätt verkar (eller skulle vilja verka) för hållbar utveckling…

Varmt Välkommen!

Visionen så som den formuleras i RCE- ansökan:

”År 2015 har vi ett utbrett, djupgående och komplext nätverk som omfattar aktörer från hela regionen som samverkar för att minska vårt (Västra Götalands) ekologiska fotavtryck, öka den sociala välfärden och finna ekonomiska verktyg och modeller som stödjer dessa strävanden. Vi har en väl fungerande IKT kommunikation och har etablerat ett forskningscentrum. Som resultat av alla innovativa möten och ökade handlingskompetens bland deltagarna, ser vi åtskilliga oväntade och självorganiserande projekt och aktiviteter som finansieras på olika sätt. Alla parter har en stark känsla av ägandeskap och är tydliga  transformationsaktörer.”

 

Fler förslag på träffar?

Annons