Inbjudan till att bilda ett RCE i Västra Götaland

Nu är ansökan inskickad…

 

Tack alla som var med i sal H104 på Högskolan Väst i måndags, här har ni dokumentationen. (Den finns även under träffar)

 

Ett årtionde av utbildning för hållbar utveckling

 Vi står inför stora utmaningar ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Runt om i Västra Götaland görs redan mycket för att nå en hållbar utveckling. Och med små insatser kan vi få ut ännu större effekt av våra ansträngningar. Ett sätt är att göra hela Västra Götaland till ett så kallat ”Regional Centre of Expertise” (RCE).

FN har förklarat åren 2005 – 2014 till ett ”årtionde av utbildning för hållbar utveckling”. För att ge ytterligare tyngd åt detta har man tagit initiativ till etablerandet av sk. “Regional Centre of Expertise” runt om i världen. Hittills har närmare 100 RCE etablerats, varav ett i Sverige, Region Skåne. Nu är det vår tur.

Ett RCE vilar på fyra hörnstenar; ledarskap, samverkan (mellan alla nivåer av formell, icke- formell och informell utbildning), forskning och utveckling samt transformativt lärande som bidrar till uppfyllande av regionens ambitioner om hållbar livsstil.

Syftet med ett RCE i Västra Götaland är
Att skapa mötesarenor för utbyte och lärande över alla gränser för
öka takten i transformationen till ett hållbart Västra Götaland genom
¤ att samla och lära av varandras erfarenheter för att höja utgångspunkten för nya initiativ
¤ att bilda större och starkare nätverk för att skapa synergier och överbrygga strukturella hinder
¤ att identifiera, lyfta fram och utveckla en mångfald av kompetenser som behövs i en hållbar framtid
¤ att höja ambitionerna till *stark hållbarhet samt skapa större samstämmighet med regionala visioner
¤ att utveckla ett forskande förhållningssätt även i informella och icke- formella lärmiljöer
¤ att skapa en fruktsam dynamik mellan stad och land, teori och praktik, inifrån och utifrån.

Målgrupp
Alla inom Västra Götaland som vill verka för en starkt hållbar utveckling och vill lära tillsammans med andra. Det kan vara projekt, företag, offentlig verksamhet, skolor och universitet, föreningar, nätverk etcetera. Att bli en del av ett Västra Götaland RCE innebär att man medverkar i olika workshops, processer, kurser och happenings.

Vi står bakom inbjudan
Initiativet till att bilda ett RCE i Västra Götaland har vuxit fram ur ett samarbete mellan Akademin för Hållbar Utveckling (AkHUt), Högskolan Väst, Studieförbundet Vuxenskolan och Stadsjord. Samarbetet har pågått en längre tid inte minst kring årliga sommarseminarier med det övergripande temat Interkulturalitet och Hållbarhet.

* att öka det ekologiska kapitalet regionalt samt öka den sociala och ekonomiska hållbarheten både regionalt och globalt samtidigt som VG inte bidrar till att överskrida det ekologiska avtrycket globalt sett – en uttalad intention bland de parter som deltar i ett VG RCE.

Annons